Hem

Lite snabbfakta om mig

  • Jag är socionom och har en fil.kand. i psykologi med musikterapi som ett av biämnena. Jag gjorde C-uppsatsen i psykologi på Gerontologiska institutionen vid Lunds Universitet.
  • Jag har musicerat sedan pojkåren och har arbetat i dansorkestrar och underhållningsorkestrar i Sverige och Danmark under en stor del av 80-talet.
  • Efter en tid på socialbyrå i början av 90-talet återgick jag till musikverksamhet men den här gången inom vård och omsorg. Jag har idag mer än 25 års erfarenhet av heltidsarbete med musik i vården, i huvudsak inom äldrevård.
  • Under denna tid har jag till största delen varit verksam via studieförbunden och deltagit i internutbildningar med inriktning mot musik i vården.
  • Jag är – trots mitt efternamn – inte skåning, utan göteborgare. Jag har dock bott i Skåne i många år men bor åter i mina hemtrakter sedan 2002.
Sign